Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | People & Risk Coach Reference

Pensioenhervorming - wettelijk pensioenplafond

Januari 24, 2022

Om de twee jaar wordt het pensioenplafond verhoogd bovenop de indexering volgens de herwaarderingscoëfficiënt zoals voorzien in Koninklijk Besluit nr. 50.
Executive Compensation|Health and Benefits|Retirement
N/A

Traditioneel wordt het plafond van het wettelijk pensioen elk jaar herzien op basis van de gemiddelde gezondheidsindex van het voorafgaande jaar.

Om de twee jaar wordt het plafond verhoogd bovenop deze indexering volgens de herwaarderingscoëfficiënt zoals voorzien in Koninklijk Besluit nr. 50.

Zo zien we de afgelopen 10 jaar een gemiddelde stijging van het wettelijk pensioenplafond van ongeveer 2,27% per jaar (~ 25% stijging over 10 jaar).

De nieuwe regeringsmaatregel voorziet, via een nieuw koninklijk besluit van augustus 2021, dat het plafond dat als basis dient voor de berekening van het wettelijk pensioen nu jaarlijks wordt geherwaardeerd volgens de volgende factoren:

*bepalingen gelden voor pensioenen die ingaan en voor de 1e keer niet eerder dan 1 januari 2022
Jaar Jaarlijkse herwarding* Cumulatieve herwaardering*
2021 +4,43% +4,43%
2022 +2,38% +6,91%
2023 +2,38% +9,46%
2024 +2,38% +12,06%

Deze factoren gelden bovenop de normale indexatie. Het definitieve wettelijke plafond voor het jaar 2021 (de parameters van 2022 in aanmerking genomen) is onlangs door de FPD meegedeeld en bedraagt € 63.944,74.

Dus, rekening houdend met een jaarlijkse indexatie van 1,80%, betekent dit een totale cumulatieve verhoging van het wettelijke pensioenplafond van 20% in de komende 4 jaar.

Deze hervorming heeft weliswaar een positief effect op het wettelijk pensioen (1e pijler), maar kan daarnaast een negatief effect hebben op de aanvullende pensioenen (2e pijler).

Als uw pensioenregeling van het type 'Defined Benefit (DB)' of 'Defined Contribution (DC)' verwijst naar het wettelijk pensioenplafond en dit plafond sneller stijgt dan het werknemerssalaris, dan zal het beloofde pensioenkapitaal en/of de vastgestelde premie dalen.

Deze hervorming kan ook een financiële impact hebben op uw boekhoudkundige rapportering volgens IFRS / USGAAP-normen. Als u deze daling wilt voorkomen, kunnen verschillende oplossingen worden overwogen.

Registreer nu voor de informatieve webinar (in het Nederlands) op 27 januari om 11.00 uur CET.

Contact us