Ga naar de hoofdinhoud

COVID-19 (Coronavirus)

De COVID-19-pandemie (coronavirus) ontwrichtte het dagelijkse leven zoals we dat kenden en wekte angst en onzekerheid bij veel, waardoor leiders in de regering en het bedrijfsleven werden uitgedaagd om zorgen weg te nemen en op de crisis te reageren. Een jaar na de pandemie ligt herstel in het verschiet met vaccins die elke dag voor meer mensen beschikbaar komen. Maar er is nog veel werk aan de winkel terwijl we ons voorbereiden op een terugkeer naar een meer normale manier van leven. We zullen de reeks problemen die de pandemie en het herstel met zich meebrengen, blijven benaderen door de lenzen van mensen, risico's en kapitaal, en we zullen regelmatig inhoud creëren op deze drie gebieden om bedrijven te helpen de crisis beter te begrijpen en te beheersen.

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt, dus controleer deze regelmatig op updates.Voorbereiding op een post COVID-19-wereld

De COVID-19-crisis heeft de transformatie naar een meer globale en digitale wereld vergroot en versneld, temidden van wijdverbreide onzekerheid en ambiguïteit. Zelfs als een groter gevoel van zekerheid terugkeert, is de manier waarop organisaties leiding geven en managen in dit "nieuwe normaal" cruciaal voor de bedrijfsprestaties en hun vermogen om concurrerend en relevant te blijven.

De organisaties die morgen zullen slagen, moeten veerkrachtige werkculturen, zorgvuldig risicobeheer en gedetailleerde bedrijfscontinuïteitsplannen ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt van werknemers verwacht dat ze gelijke tred houden met de veranderende werkplek (die waarschijnlijk hybride zal worden), nieuwe technologie en processen toepassen, hun vaardigheden en competenties bijwerken en betrokken en productief blijven. Organisaties moeten operaties onderzoeken om te bepalen wat werkte en wat niet tijdens het hoogtepunt van de crisis om operaties, risicobeheer en bedrijfscontinuïteitsplannen te verbeteren om zo beter voor te bereiden op de volgende crisis.Personeel beschermen

Mensen beschermen tegen COVID-19 gaat veel verder dan het voorkomen van ziekte. De pandemie heeft een enorm effect gehad op het welzijn van de medewerkers. COVID-19 is meer dan een wereldwijde gezondheidscrisis, het is ook een financiële en sociale crisis die gedurfde maatregelen vereist om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw personeel te beschermen. De uitdaging voor werkgevers is hoe ze hun werknemers het beste kunnen ondersteunen om zich op hun best te voelen en te presteren, zowel binnen als buiten het werk. Door de mens centraal te stellen, zal het vertrouwen van de medewerkers worden gewonnen en kan de organisatie vooruitgaan in deze moeilijke tijd.Risico beheersen

Wat het risico betreft, toen de pandemie begon, was een van de eerste vragen die velen stelden: "Zal mijn verzekering de verliezen dekken die verband houden met COVID-19?" Maar toen duidelijk werd dat de pandemie waarschijnlijk meer dan een paar weken zou duren, veranderden en ontwikkelden de risicoblootstellingen zich. Zo zorgde de transitie naar een virtuele werkplek voor een sterke toename van het cyberrisico. En de inspanningen om een vaccin te ontwikkelen, creëerden een hele reeks nieuwe risico's, sommige voor de hand liggend, zoals die voor farmaceutische bedrijven en zorgaanbieders, en andere minder voor de hand liggend, zoals luchtvrachtbedrijven en andere delen van de toeleveringsketen.

Maar het beheersen van risico's gaat veel verder dan verzekeringen. Wanneer bijvoorbeeld collega's moeten worden aangemoedigd om weer naar kantoor te gaan en of ze een vaccin moeten krijgen, zijn belangrijke elementen van risicobeheer.Kapitaal veiligstellen

Toen de COVID-19-pandemie begon, had deze een grote impact op de kapitaalmarkten. Uiteindelijk herstelden de markten zich, maar na verloop van tijd leidde de crisis tot nieuwe uitdagingen voor het traditionele marktgedrag, zoals een door sociale media aangedreven campagne om short sellers onder druk te zetten. Bovendien stonden economieën over de hele wereld onder druk omdat lockdowns leidden tot een daling van het bbp en veel regeringen kozen voor stimuleringsprogramma's die kunnen leiden tot een grotere schuld. Uiteindelijk zal de impact van de pandemie op de lange termijn voorlopig niet worden begrepen. Bedrijven moeten een langetermijnperspectief hebben, maar moeten voorbereid zijn op aanhoudende marktvolatiliteit en verdere economische onzekerheid.Andere bronnen

Insights

Ga naar alle inzichten en onderzoek over COVID-19 (coronavirus) van Willis Towers Watson.

Contact Us