Ga naar de hoofdinhoud
Oplossing Solution

Klimaat

Met Climate Quantified™ helpt Willis Towers Watson de financiële sector, bedrijven en overheden door de transitie naar netto zero en een klimaatbestendige toekomst.

Beheer klimaatrisico's nu, voor de toekomst

Klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale economie stellen organisaties en overheden voor nieuwe uitdagingen. Ons wereldwijd opperende, multidisciplinaire team van deskundigen kan u helpen nu actie te ondernemen om de klimaatrisico's van vandaag te beheersen en een strategische lange-termijnbeleid te ontwikkelen. Op basis van onze internationale deskundigheid en met behulp van Climate Quantified™ bieden wij analyses, advies en diensten aan om u te helpen bij het identificeren, meten en inspelen op klimaatgerelateerde risico's en kansen.

Waarom Willis Towers Watson?

 1. Climate risks zit in ons DNA. Bij de aanpak van de klimaatuitdaging staat het beheren van risico's centraal en wij helpen onze klanten al tientallen jaren om risico's om te zetten in groeikansen.
 2. Al 30 jaar ervaring met climate risk modelling: Sinds het ontstaan van modelleren van catastroferisico’s in het begin van de jaren negentig hebben wij een voortrekkersrol gespeeld bij het modelleren en tariferen van klimaatrisico's. Onze geavanceerde Climate Quantified™-data en tools bouwen voort op dit rijke erfgoed.
 3. Wereldwijd bereik. Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging die alle sectoren van de economie aangaat. Wij werken in meer dan 140 landen en hebben relaties met 85% van de Amerikaanse Fortune 1000 en 90% van de Global Fortune 1000.
 4. Gecombineerde expertise. Wij zetten een multi-disciplinair team van climate risk specialisten, ingenieurs, modelleurs, natural catastrophe consultants en enterprise risk consultants in voor complexe klimaatuitdagingen.
 5. We gaan verder dan alleen meten. Een strategisch antwoord op de klimaatverandering gaat over meer dan risicometing en tarifering, het vergt verregaande veranderingen in de kapitaalallocatie, de bedrijfscultuur en in de manier waarop wij werken. Wij bevinden ons in een unieke positie om diensten op het gebied van klimaat te verlenen die mensen, kapitaal en risico met elkaar verbinden.

Van planning tot implementatie

Onze alomvattende aanpak onderscheidt ons. Wij begrijpen dat het naleven van het akkoord van Parijs, het voldoen aan verplichtingen rond transparantie en governance, en het beheren van de fysieke risico's van klimaatverandering praktische oplossingen vereisen die zijn afgestemd op uw complexe behoeften. Wij bieden toegevoegde waarde door het volledige spectrum van climate risk oplossingen aan te bieden en u te helpen van het begrijpen en meten van klimaatrisico's tot het doorvoeren van veranderingen in uw activiteiten, organisatie en waardeketen. Onze diensten gaan verder dan data and analytics en omvatten ook milieu, maatschappij en bestuur (Environmental, Social, and Governance, ESG), veranderingsmanagement en communicatie, werknemersbetrokkenheid en beloning.

In welk stadium u zich ook bevindt, wij zijn er om u te helpen met climate risks en de vervolgstappen voor een veerkrachtige klimaatbestendige toekomst op de lange termijn

Hoe we u helpen om klimaatrisico's te beheersen

Wij ondersteunen banken, verzekeraars, vermogensbezitters en vermogensbeheerders bij het identificeren, beoordelen en aanpakken van fysieke en transitierisico's. Met behulp van onze marktleidende data, tools en adviezen kunt u:

 • Climate stress testing en scenario analyses voor portefeuilles uitvoeren.
 • Een strategisch antwoord op klimaatvraagstukken vormen en implementeren, inclusief  decarbonisatiepaden en het toewijzen van klimaatoplossingen.
 • Voldoen aan regelgeving en transparantievereisten voor klimaatgerelateerde risico's (zoals de aanbevelingen van de Taskforce on Climate-related Financial Disclosure - TCFD).
 • Een genuanceerd inzicht krijgen in fysieke en transitierisico's en kansen voor beleggingen en activa.
 • Duurzame institutionele verandering verankeren via leren en communicatie, cultuur, werknemersbetrokkenheid, stimulansen en beloningen.

Meer informatie >

De grootste bedrijven ter wereld vertrouwen erop dat wij hen helpen hun blootstelling aan klimaatrisico's in kaart te brengen en risico's en kansen te beheren. Wij helpen bedrijven in alle sectoren van de economie om:

 • Climate stress testing en scenarioanalyses voor portefeuilles uit te voeren.
 • Een strategisch antwoord op klimaatvraagstukken vormen en implementeren, inclusief decarbonisatiepaden en het toewijzen van klimaatoplossingen.
 • Te voldoen aan regelgeving en openbaarmakingsvereisten voor klimaatgerelateerde risico's (zoals de aanbevelingen van de Taskforce on Climate-related Financial Disclosure - TCFD).
 • Een genuanceerd inzicht krijgen in fysieke en transitierisico's en kansen voor beleggingen en activa.
 • Duurzame institutionele verandering verankeren via leren en communicatie, cultuur, werknemersbetrokkenheid, stimulansen en beloningen.

Meer informatie >

Wij werken wereldwijd samen met overheden, instellingen voor ontwikkelingsfinanciering en niet-gouvernementele organisaties om klimaatrisico's te integreren in beleid, plannen en humanitaire en ontwikkelingsprogramma's. We helpen veerkrachtige gemeenschappen op te bouwen door:

 • Risicoanalyse van de transitie, waarbij systeemrisico's, waaronder nationale, regionale en lokale overheidsfinanciën, in kaart worden gebracht en beoordeeld.
 • Analyse van climate risks en kwetsbaarheden op nationaal, regionaal of lokaal niveau ter ondersteuning van projectvoorbereiding, planning of ontwikkelingsdoelstellingen.
 • Oplossingen voor de financiering van rampenrisico's en risico-overdracht, waaronder de ontwikkeling van verzekeringsproducten en aan (her)verzekeringen gekoppelde effecten.
 • Innovatieve verzekerings- en financieringsmechanismen ter ondersteuning van de veerkracht van ecosystemen en op de klimaat gerelateerde oplossingen.
 • Effectieve externe communicatie en betrokkenheid om steun op te bouwen voor klimaatactie.

Meer informatie >

De kern van de klimaatransitie

Willis Towers Watson speelt een centrale rol in de inspanningen om in de hele economie de transitie te maken naar een net zero, klimaatbestendige toekomst:

 • In 2019 hebben Willis Towers Watson en het World Economic forum de Coalition for Climate Resilient Investment opgericht, met als doel de prijsstelling van fysieke klimaatrisico's en klimaatbestendigheid in de besluitvorming over investeringen te verbeteren.
 • In veel ontwikkelingslanden werken wij aan het dichten van de kloof op het gebied van bescherming door verzekeringen. In 2016 hebben we het Insurance Development Forum opgericht om dit werk te bevorderen.
 • Wij zijn ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investment, the Principles for Sustainable Insurance, en de Financial Stability Board’s
 • Wij werken nauw samen met toezichthouders en centrale banken om klimaatstresstests en openbaarmakingen en rapportage van klimaatgerelateerde risico's te ontwikkelen.
 • Ons klimaatwerk wordt ondersteund door onze investering van 50 miljoen dollar in het bekroonde Willis Research Network (WRN). In samenwerking met toonaangevende universiteiten en onderzoeksorganisaties, ondersteunt het WRN, dat in 2006 is opgericht, onderzoek naar klimaat en natuurrampen.

In 2015 hebben we het Thinking Ahead Institute (TAI) opgericht, dat veranderingen in de beleggingswereld probeert te bewerkstelligen.

Gerelateerde Mogelijkheden

Contact Us