Ga naar de hoofdinhoud
Artikel | Pensioen Update

Uitvraag DNB inzake regievoering transitie nieuw stelsel

N/A
Pensioenakkoord

Door Wichert Hoekert | December 22, 2021

De uitvraag die DNB deed naar de regievoering rond het pensioenakkoord wijst uit dat ongeveer twee derde van de fondsen verwacht te zullen invaren.

De uitvraag die DNB deed naar de regievoering rond het pensioenakkoord wijst uit dat ongeveer twee derde van de fondsen verwacht te zullen invaren. Fondsen die dat niet doen zijn bijvoorbeeld slapende fondsen zonder betrokken werkgever, fondsen met een bijstortingsverplichting of fondsen waar al sprake is van een premieovereenkomst.

Bijstortingsverplichtingen uit het huidige stelsel mogen, bij wijze van uitzondering op de nieuwe fiscale systematiek, worden gehandhaafd maar enkel onder de voorwaarde dat er niet wordt ingevaren. Dat betekent wel dat ook de veronderstelde voordelen van de dubbele transitie uitblijven. Een bestaande bijstortingsverplichting houdt op te bestaan als er wordt ingevaren. Dat heeft gevolgen voor de vergelijking tussen de huidige en de nieuwe regeling in termen van netto profijt.

Ongeveer een vijfde van de fondsen geeft aan te verwachten nog voor de transitie naar het nieuwe stelsel te zullen liquideren. 85% van de fondsen is begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe stelsel, 70% heeft ook al daadwerkelijk een project opgestart. Bijna de helft van de fondsen geeft aan transitiemomenten eerder dan de uiterste overgangsdatum van 1 januari 2027 na te streven, maar ruim de helft heeft nog geen concrete streefdatum geformuleerd. DNB waarschuwt er daarbij voor dat de marktcapaciteit in het geding kan komen als te veel fondsen de transitie tot het laatste toegestane moment voor zich uit schuiven. Daarmee wordt gedoeld op de capaciteit bij uitvoerders, maar ook bijvoorbeeld bij adviseurs én toezichthouders.

Ook wijst DNB op thema’s als de leeftijdsafhankelijke risicohouding en de datakwaliteit. Beide zijn wat Willis Towers Watson betreft thema’s die vroegtijdig in het transitieproces de aandacht verdienen. De risicohouding omdat deze mede het kader kan vormen voor een betekenisvolle vertrekvariant, die in de vergelijking tussen de veelheid aan varianten steeds de referentie kan vormen. Datakwaliteit omdat eventuele verbeterprocessen, die nodig kunnen blijken als diepgaande controles dat uitwijzen, tijdrovend kunnen zijn en daarom tijdig in gang moeten werden gezet. Daarmee wordt voorkomen dat deze het proces voor de eigenlijke transitie gaan verstoren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team
LinkedIn|Twitter

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioenakkoord Nederland
Contact Us