Ga naar de hoofdinhoud
Artikel | Accent op HR

Hoe kunt u de voorkeuren van uw werknemers betrekken bij de keuzes rond het pensioenakkoord?

Retirement
Pensioenakkoord

Door Wichert Hoekert | Oktober 12, 2021

Uitvraag van de voorkeuren van uw werknemers over het pensioenakkoord komt het draagvlak voor veranderingen ten goede

Het pensioenakkoord heeft niet alleen voor u als werkgever, maar misschien nog wel meer voor uw werknemers belangrijke gevolgen. Veel werknemers zijn daarvan nog niet doordrongen. Die onbekendheid komt het draagvlak voor de veranderingen niet ten goede. Alleen al om die reden is het naar onze mening verstandig tijdig met werknemers in contact te treden over de aanstaande veranderingen, ook al kunnen die nog enkele jaren in de toekomst liggen.

Maar er zijn nog meer redenen om werknemers op tijd te betrekken. De nieuwe pensioenregelingen worden bijvoorbeeld individueler, waardoor deelnemers een persoonlijk risiconiveau krijgen. Dat is in het nieuwe stelsel nog meer het geval dan in de huidige DC-regelingen, omdat pensioen in de uitkeringsfase variabel wordt. Ook na de pensioenleeftijd kan de uitkering dan nog veranderen, en de mate waarin hangt af van het risiconiveau.

Passend risiconiveau heeft meerwaarde

Welk risiconiveau past het best bij uw werknemers? Die vraag wordt in het nieuwe stelsel dus veel bepalender dan vandaag de dag het geval is. Een regeling met een risiconiveau dat past bij de voorkeuren van uw werknemers heeft een meerwaarde. Om tot een antwoord op die vraag te komen hebben wij samen met marktonderzoeksbureau Ipsos een methode ontwikkeld om de risicovoorkeuren van uw werknemers te onderzoeken. Die voorkeuren kunt u gebruiken om de best passende regeling in het nieuwe stelsel te ontwikkelen. Maar ook bij de selectie van een pensioenuitvoerder, en het best passende beleggingsbeleid, kunnen die uitkomsten van pas komen. In deze webcast geven wij een verdere toelichting bij de meerwaarde die het heeft als u de risicohouding van uw werknemers betreft bij ontwerp en selectie.

Een regeling met een risiconiveau dat past bij de voorkeuren van uw werknemers heeft meerwaarde.

Als u een dergelijk onderzoek naar de risicovoorkeuren van uw werknemers doet, dan ligt het voor de hand die gelegenheid meteen te gebruiken om ook in bredere zin na te gaan welke pensioenvoorkeuren zij hebben. Denk daarbij aan de mate van flexibiliteit, de waarde die zij hechten aan dekking van het risico in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid, de aandacht voor duurzaamheidsaspecten in het te hanteren beleggingsbeleid, maar wellicht ook de voorkeuren over andere arbeidsvoorwaarden.

Onze ervaring is dat u door werknemers op deze manier te betrekken bij de aanstaande veranderingen in meerdere opzichten waarde creëert: niet alleen wordt de regeling door deze, in termen van risico maar wellicht ook in ander opzicht, aan te laten sluiten bij de preferenties van werknemers van grotere waarde, maar ook neemt de gepercipieerde waarde van de pensioenregeling sowieso toe door de toegenomen bekendheid ermee.

Wij denken dan ook graag met u mee over de manier waarop werknemers vroeg te betrekken in de veranderingen die het pensioenakkoord hen gaat brengen, bijvoorbeeld door middel van een risicopreferentieonderzoek. Neemt u gerust contact met ons op.

Auteur

Member of the Retirement leadership team
LinkedIn|Twitter

Related content tags, list of links Artikel Accent op HR Pensioen Pensioenakkoord Nederland
Contact Us