Ga naar de hoofdinhoud
Artikel | Accent op HR

Optimale inzetbaarheid met een goed verzuimbeleid

Health and Benefits|Retirement|Talent|Total Rewards|Wellbeing
N/A

Maart 1, 2021

Een persoonlijke aanpak is het meest effectief, hoe pakt u dat aan?
55dagen
Gemiddelde verzuimduur door psychische problemen in 2018

De kranten staan er vol mee: toenemende verzuimcijfers onder werkend Nederland. Het massale thuiswerken als maatregel in de strijd tegen het coronavirus zorgt voor onzekerheid en angst en gaat ten koste van de psychische gezondheid van werknemers. Ook zien fysiotherapeuten een flinke toename van het aantal mensen met thuiswerkklachten doordat werknemers hun thuiswerkplek niet op orde hebben. Een zorgelijke situatie, nu we allemaal langer thuis blijven werken.

Hierbij hebben werkgevers te maken met een veranderend verzuimlandschap waar schaarste aan bedrijfsartsen, medicalisering en stijgende zorgkosten cruciale onderwerpen zijn. Door de wet- en regelgeving in Nederland ervaren werkgevers een zware last op het gebied van verzuim. Aan de ene kant hebben zij te maken met verplichtingen om werknemers te re-integreren en aan de andere kant moeten zij voldoen aan de privacyregels (AVG).

Onze focus ligt op het vergroten van de gezonde populatie binnen de organisatie.

De beste aanpak

De oorzaken van verzuim liggen vaak in een mix van fysieke én mentale aspecten. Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijke aanpak het meest effectief is bij het bereiken van optimale inzetbaarheid. Wij zien in de praktijk dat een one-size-fits-all aanpak of een aanpak die gestuurd wordt door proces (Wet verbetering Poortwachter) niet effectief is. Het is voor werkgevers van belang voor een aanpak te kiezen die aansluit bij de grootte van de organisatie en de spelende problematiek zodat het bij het huidige verzuimmodel aansluit.

Bewezen effectief

De afgelopen jaren hebben wij werkgevers geholpen bij het selecteren van de juiste arbodienstverlener. Hierdoor hebben wij een goed beeld van waar werkgevers tegenaan lopen. Deze inzichten nemen we mee in onze verzuimdienstverlening waarbij we focussen op de inzetbaarheid van de medewerker. Wij zorgen voor de juiste begeleiding van werknemers bij preventie en tijdens verzuim en adviseren u als werkgever op beleidsniveau. Bij verschillende werkgevers behalen wij al grote successen op het gebied van WGA-casemanagement. Wij werken hierbij samen met alle professionals van de werkgever om de beste resultaten te bereiken.

Wat betekent deze aanpak in de praktijk?

Wanneer een werknemer zich ziek meldt ontvangt hij na een aantal dagen een triage vragenlijst om een eerste indruk te krijgen van de situatie van de werknemer. Deze antwoorden worden vervolgens beoordeeld door de Taakgedelegeerde. Deze bepaalt de vervolgstappen die het best past bij de situatie van de werknemer. Op deze manier wordt alleen een afspraak gemaakt bij de bedrijfsarts wanneer dit medisch gezien noodzakelijk is. Indien herstel op korte termijn verwacht wordt, kan de leidinggevende de verzuimbegeleiding van de werknemer weer op zich nemen. Onze specialistische casemanager van Willis Towers Watson is beschikbaar om de leidinggevende te ondersteunen in het verzuimproces. Onze zichtbaarheid binnen de organisatie geeft HR medewerkers en leidinggevende het gevoel dat ze altijd ondersteund worden. We focussen voornamelijk op het complexe verzuim omdat daar onze expertise ligt en wij daar de meeste invloed op kunnen uitoefenen.

Hierdoor blijft bij kort verzuim (vastgesteld door de Taakgedelegeerde) de verantwoordelijkheid voor terugkeer naar werk daar waar die hoort, namelijk bij de medewerker en leidinggevende. Zo realiseren we bij complex en langdurig verzuim een snellere terugkeer naar het werk en reduceren we de duur van het verzuim en daarmee de kosten.

Doordat onze professionals nauw betrokken zijn bij uw organisatie hebben we niet alleen zicht op verzuim, maar ook op preventie en arbeidsongeschiktheid.

Individuele aandacht en nauwe betrokkenheid

Wij helpen werkgevers om verzuimrisico’s en instroom in de WIA te beperken. Onze professionele ondersteuning zorgt ervoor dat verzuim de juiste aandacht krijgt en medewerkers effectief re-integreren. We kijken naar de medische aspecten maar ook naar de sociale- en omgevingsfactoren die van belang zijn voor de verzuimende medewerker. Naast aandacht voor de individuele situatie van de medewerker maken wij trends en ontwikkelingen inzichtelijk voor de werkgever zodat het verzuimbeleid hierop aangepast kan worden waar nodig. Zo bieden we deskundige begeleiding aan de werknemer en de werkgever. En bereiken we langdurig succes door middel van partnerschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander Kwint.

Contact Us