Ga naar de hoofdinhoud
Artikel | Accent op HR

Wat levert goed werkgeverschap u op?

Over financiële planning voor oudere werknemers

N/A
N/A

Door Paul Kullen en Marieke Wessels | Maart 18, 2019

Goed werkgeverschap is niet alleen fijn voor werknemers, maar is ook voor de werkgever zelf van meerwaarde. Een voorbeeld daarvan is het aanbieden van hulp bij de financiële planning van oudere werknemers. Niet alleen helpt dat hen bij het uitstippelen van hun pad naar pensionering, het reduceert ook financiële stress; volgens onderzoek van WTW een belangrijke oorzaak van beperking van de arbeidsproductiviteit. Daarnaast is goed werkgeverschap van aantoonbaar positieve invloed op de reputatie van de werkgever, zo blijkt uit recent onderzoek.

Willis Towers Watson helpt werkgevers die hun (oudere) medewerkers financieel inzichtgesprekken aanbieden. We weten allemaal dat mensen voor een goed pensioen zelf in actie moet komen. En toch zijn er maar weinig mensen die zich daadwerkelijk bezighouden met hun eigen toekomst. Dat is ook niet zo vreemd. Onderzoek toont namelijk aan dat mensen zich simpelweg geen goed beeld kunnen vormen van zichzelf in de toekomst. Terwijl dit hen juist zou kunnen helpen zich beter voor te bereiden op die toekomst.

Een werkgever kan bijvoorbeeld aan medewerkers vanaf 50 of 55 jaar een financieel inzichtgesprek aanbieden. Medewerkers die gebruik maken van het aanbod krijgen voorafgaand aan het financieel inzichtgesprek een persoonlijk financieel rapport dat is opgesteld aan de hand van een ingevulde vragenlijst over hun inkomsten, uitgaven, hypotheek, spaargeld en pensioen.

Het financieel rapport, dat uitsluitend bedoeld is voor de medewerker, geeft inzicht in de huidige pensioensituatie en de inkomensconsequenties van veranderingen in de persoonlijke situatie. Op basis van het financieel inzichtgesprek is de medewerker daardoor in staat om bewuste keuzes te maken. Het financieel inzichtgesprek wordt afgesloten met de aandachtspunten en tips die tijdens het gesprek besproken zijn. Daarnaast worden de verschillende keuzemogelijkheden met betrekking tot de pensioenregeling van de werkgever besproken, zoals:

  • Vervroegd met pensioen
  • Uitstel van pensioen
  • Een hoog/laag pensioen
  • Uitruil van pensioen
  • Deeltijdpensioen.

Op basis van de uitkomsten van het financieel inzichtgesprek weet de medewerker precies wat de inkomensconsequenties zijn in geval van een veranderende situatie. De medewerker is dan zelf in staat om te bepalen of en in welke mate risico's afgedicht moeten worden. Als de medewerker hier hulp bij nodig heeft dan kan hij of zij daarvoor een eigen adviseur inschakelen.

Onze ervaring is dat financieel inzichtgesprekken goed worden gewaardeerd door werknemers. Hieronder is een deel uit een interview opgenomen van een medeweker die een financieel inzicht gesprek heeft gevoerd bij een werkgever waar Willis Towers Watson de gesprekken heeft begeleid:

"Toen mijn werkgever aangaf dat medewerkers zich konden aanmelden voor een financieel inzicht gesprek, heb ik mij direct aangemeld. Tijdens het persoonlijke gesprek heb ik mijn financiële situatie besproken en zijn diverse pensioenscenario's uitgebreid doorgerekend. Dat gaf mij inzicht in hoe ik er nu voor sta, maar ook hoe hoog mijn pensioen straks is als ik tot mijn pensioendatum blijf doorwerken. Ik kreeg uitgelegd hoe het zit met mijn financiën. Daarnaast heb ik wat handige tips gekregen, zodat ik mijn pensioen kan verbeteren. Ik zou iedere collega die niet goed op de hoogte is van zijn of haar financiële situatie of pensioen adviseren zich aan te melden voor een financieel inzicht gesprek. Ik waardeer het enorm dat mijn werkgever het belangrijk vindt dat medewerkers inzicht hebben in hun financiële situatie. Niet iedere werkgever biedt deze gesprekken aan."

Waardering financieel inzichtgesprekken door de werkgever

Ook werkgevers waarderen de financieel inzichtgesprekken. Het doel om medewerkers inzicht te geven in hun financiële situatie voor en na pensionering, wordt in alle ons bekende gevallen bereikt. Op basis van de uitkomsten blijken ze beter in staat om besluiten te nemen over hun pensioen; bijvoorbeeld om ervoor te kiezen om eerder met pensioen te gaan, omdat de financiële consequenties hiervan in beeld zijn gebracht en toereikend blijken. Door de gestegen pensioenleeftijd is niet bij elke (oudere) medewerker duidelijk dat door gebruik te maken van opgebouwde pensioenrechten in combinatie met flexibilisering het haalbaar is om voor de pensioenrichtleeftijd met pensioen te gaan.

Reputatie-effecten

Goed werkgeverschap voor vijftigplussers werkt positief door op de bedrijfsreputatie. Ook stimuleert goed werkgeverschap de mogelijkheid voor oudere werknemers om succesvol, gezond en met plezier hun werk te kunnen blijven doen. Dit blijkt uit onderzoek dat Stephan Vollenbroek heeft uitgevoerd op basis van data uit het tweejaarlijkse Global Benefits Attitude Survey van Willis Towers Watson. Het Global Benefits Attitude Survey bestaat uit vier onderdelen, waaronder financieel welzijn.

Op basis van de inzichten uit het onderzoek is een praktische brug geslagen tussen kennis en beleid rondom goed werkgeverschap voor 50-plussers en de wereld van reputatiemanagement. Uit het onderzoek van Stephan Vollenbroek1 blijkt onder meer dat dat er vier aspecten zijn van goed werkgeverschap bij 50-plussers die een significant positief effect hebben op de bedrijfsreputatie. Dit zijn:

  1. Het gebruik van work-life benefits
  2. De waardering van work-life benefits
  3. De waardering van bedrijfshulp en
  4. De duurzame betrokkenheid.

Work-life benefits zijn daarbij alle HR-instrumenten om werknemers te helpen met een betere werk-privébalans, zoals mogelijkheden tot thuiswerk, deeltijdpensioen of het inschakelen van een financieel planner via de werkgever. Bedrijfshulp is de ondersteuning die een werkgever heeft georganiseerd rondom deze benefits en duurzame betrokkenheid is gemeten via de Willis Towers Watson definitie van work engagement, enablement en energy.

Work engagement gaat daarbinnen over de mate waarin werknemers bereid zijn om extra arbeid te verrichten boven de minimumeisen van de functie om werkdoelen te bereiken; enablement over de zaken die de werkgever regelt zodat werknemers in staat zijn om hun werk te doen zonder werkobstakels, zoals goede ICT-voorzieningen; en energy over de HR-activiteiten die het welzijn ondersteunen zodat het werk ook duurzaam kan worden verricht.

Meer informatie

De hoofdlijnen uit het onderzoek van Stephan Vollenbroek is in een tweeluik gepubliceeerd op PWnet.nl. In het eerste deel van dit tweeluik zijn de trends en uitkomsten van dit onderzoek beschreven. Het tweede deel geeft antwoord op de vragen ‘Wat kun je hiermee als HR-professional?’ en ‘Wat zijn de praktische HR-tips?´ Vragen over de internationale praktijkdata van Willis Towers Watson en onze visie hoe u de tips in uw specifieke praktijksituatie kunt toepassen, kunt u stellen aan Paul Kullen.

Kortom, het bieden van financieel inzichtgesprekken is niet alleen een manier om bij te dragen aan de duurzame betrokkenheid maar ook aan uw eigen reputatie als werkgever!

Stephan Vollenbroek MA FFP is werkzaam als senior beleidsadviseur bij bestuursbureau ABP. Medeauteur is Wim Jurg, zijn scriptiebegeleider namens de EURIB-opleiding tot Master of Arts in Brand, Design en Reputation Management. Het artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Related content tags, list of links Artikel Accent op HR Nederland
Contact Us