Ga naar de hoofdinhoud
Artikel | Accent op HR

Werknemers nog altijd zeer bezorgd over hun financiële zekerheid

N/A
N/A

Door Paul Kullen | Oktober 8, 2018

24% van de werknemers maakt zich zorgen over hun huidige, en 32% over hun toekomstige financiële zekerheid blijkt uit onderzoek. Werknemers - en met name jongere werknemers - willen meer keuzevrijheid als het gaat om arbeidsvoorwaarden.

In Nederland maakt 24% van de werknemers zich zorgen over hun huidige, en zelfs 32% over hun toekomstige financiële zekerheid blijkt uit de Global Benefits Attitudes Survey (GBAS). Werknemers - en met name jongere werknemers - willen meer keuzevrijheid als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Werknemers die meer flexibiliteit en keuzevrijheid hebben vinden twee keer zo vaak dat hun arbeidsvoorwaarden aansluiten op hun behoeften.

De enquête onderzoekt in welke mate arbeidsvoorwaarden het gedrag van werknemers individueel en gezamenlijk beïnvloeden; hoe nauw ze aansluiten bij de werkgerelateerde en persoonlijke prioriteiten van werknemers; en het verband met stress, afwezigheid, productiviteit en betrokkenheid bij het werk. De meest recente editie van GBAS, dat om het jaar wordt uitgevoerd, analyseert het gedrag van meer dan 31.000 werknemers in 22 markten waarvan bijna 1.000 in Nederland, inclusief representatieve voorbeelden van middelgrote en grote bedrijven in de private sector.

Opvallend is dat 16% van de werknemers in Nederland verwacht om door te werken na hun 70ste. In Duitsland en Frankrijk is dit respectievelijk 7% en 8%. Wel scoort Nederland het beste van ontwikkelde landen als het gaat om tevredenheid van de huidige financiële situatie van werknemers. Nederland zit sinds 2013 in een stijgende lijn terwijl werknemers in andere ontwikkelde landen steeds minder tevreden zijn over hun huidige financiële situatie.

Ondanks die stijgende trend meent 30% van de werknemers in Nederland een onverwachte kostenpost van € 2.000, - niet op te kunnen brengen. Dit is ook het geval in andere Europese landen. 33% leeft van salaris naar salaris. Gezien het feit dat er een aanzienlijk aantal werknemers van salaris naar salaris leeft, is het niet verrassend dat op langere termijn het financiële vertrouwen is uitgehold. Bijna twee derde van de werknemers denkt dat ze er slechter aan toe zijn op hun oude dag, ten opzichte van de generatie van hun ouders.

Uit het onderzoek blijkt dat werknemers hulpmiddelen en ondersteuning willen voor hun pensioensituatie en fysiek of financieel welzijn. Mensen aarzelen om hiervoor bij hun werkgever aandacht te vragen omdat ze zich dan beoordeeld voelen voor wat ze wel of niet doen. Toch zijn er goede redenen voor optimisme dat werkgevers hun beloningsstrategie moderniseren. De betrokkenheid van werknemers bij welzijnsprogramma's is momenteel laag, maar werkgevers kunnen deze betrokkenheid vergroten door programma's op te zetten die de werkomgeving verbeteren en het gebruik van nieuwe technologieën bevorderen.

"Cijfers uit het onderzoek ondersteunen onze visie dat financiële problemen van werknemers ook een financiële zorg zijn voor de werkgever", stelt Paul Kullen, consultant binnen Willis Towers Watson op het gebied van duurzame inzetbaarheid. "Dat alleen al vanwege het aantal dagen dat werknemers met financiële problemen aangeven absent of niet-productief te zijn. Steeds meer werkgevers leveren, mede daarom, programma's om hun werknemers te helpen in hun financiële planning. Daarbij moeten ze zich bewust zijn van een zekere mate van wantrouwen aan de kant van de werknemer, die overigens in onze ervaring goed weggenomen of in elk geval beperkt kan worden".

Over het onderzoek

Het Retirement Expectations onderzoek is onderdeel van de Global Benefits Attitudes Survey en onderzoekt de houding van werknemers tegenover hun gezondheid en hun arbeidsvoorwaarden. Het onderzoek werd uitgevoerd in 2017 onder ruim 31.000 respondenten in 22 landen, waaronder 986 medewerkers van middelgrote en grote ondernemingen in Nederland.

Related content tags, list of links Artikel Accent op HR Nederland
Contact Us