Ga naar de hoofdinhoud

COVID-19 (Coronavirus)

De COVID-19-pandemie (coronavirus) ontwrichtte het dagelijkse leven zoals we dat kenden en wekte angst en onzekerheid bij veel, waardoor leiders in de regering en het bedrijfsleven werden uitgedaagd om zorgen weg te nemen en op de crisis te reageren. Een jaar na de pandemie ligt herstel in het verschiet met vaccins die elke dag voor meer mensen beschikbaar komen. Maar er is nog veel werk aan de winkel terwijl we ons voorbereiden op een terugkeer naar een meer normale manier van leven. We zullen de reeks problemen die de pandemie en het herstel met zich meebrengen, blijven benaderen door de lenzen van mensen, risico's en kapitaal, en we zullen regelmatig inhoud creëren op deze drie gebieden om bedrijven te helpen de crisis beter te begrijpen en te beheersen.

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt, dus controleer deze regelmatig op updates.Voorbereiding op een post COVID-19-wereld

De COVID-19-crisis heeft de transformatie naar een meer globale en digitale wereld vergroot en versneld, temidden van wijdverbreide onzekerheid en ambiguïteit. Zelfs als een groter gevoel van zekerheid terugkeert, is de manier waarop organisaties leiding geven en managen in dit "nieuwe normaal" cruciaal voor de bedrijfsprestaties en hun vermogen om concurrerend en relevant te blijven.

De organisaties die morgen zullen slagen, moeten veerkrachtige werkculturen, zorgvuldig risicobeheer en gedetailleerde bedrijfscontinuïteitsplannen ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt van werknemers verwacht dat ze gelijke tred houden met de veranderende werkplek (die waarschijnlijk hybride zal worden), nieuwe technologie en processen toepassen, hun vaardigheden en competenties bijwerken en betrokken en productief blijven. Organisaties moeten operaties onderzoeken om te bepalen wat werkte en wat niet tijdens het hoogtepunt van de crisis om operaties, risicobeheer en bedrijfscontinuïteitsplannen te verbeteren om zo beter voor te bereiden op de volgende crisis.Personeel beschermen

Organisaties nemen verschillende voorzorgsmaatregelen in het licht van COVID-19 en de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden. Dankzij onze nauwe samenwerking met de HR-community beseffen we ten volle hoe ontzettend belangrijk het is om op de hoogte te blijven van trends en praktijken zodat we het welzijn van ons personeel kunnen blijven garanderen en tegelijkertijd de bedrijfsrisico's beheersen.

We zijn vastberaden onze klanten door deze periode heen te helpen door advies te verstrekken over allerlei complexe personeelskwesties rond COVID-19. Het is onze bedoeling bedrijven door die complexiteiten te gidsen, zodat ze uiteindelijk ook gaan inzien wat deze crisis voor hen kan betekenen. Om hen daarbij te ondersteunen, hebben we een aantal instrumenten ontwikkeld die actuele inzichten verlenen over kritieke bedreigingen voor organisaties.Risico beheersen

Wanneer het over risico gaat, is de eerste vraag die we meestal krijgen: “Zal mijn verzekering verliezen dekken als gevolg van COVID-19?”. Het antwoord op die vraag hangt af van een aantal factoren, in de eerste plaats van het type verzekering, de aard van het verlies en de polis zelf.

Maar risicobeheersing gaat veel verder dan een verzekering. Want wat doet u bijvoorbeeld met expats die juist nu terug naar huis willen komen? Wanneer spoort u collega's aan om terug naar kantoor te komen? En hoe neemt u essentiële medewerkers, die tijdens de crisis gewoon blijven doorwerken, in bescherming?Kapitaal veiligstellen

De pandemie van COVID-19 heeft al een diepe wonde geslagen in kapitaalmarkten. Naar de gevolgen op lange termijn is het nog even gissen. Bedrijven moeten tegelijk een langetermijnvisie ontwikkelen en zich voorbereiden op de veranderlijke tijden die om de hoek liggen.Andere bronnen

Insights

Ga naar alle inzichten en onderzoek over COVID-19 (coronavirus) van Willis Towers Watson.

Contact Us