Ga naar de hoofdinhoud
Oplossing

Geïntegreerde aanpak welzijn

Bij Willis Towers Watson geloven wij dat het welzijn van uw medewerkers van essentieel belang is om het potentieel van uw organisatie maximaal te kunnen verwezenlijken. Gelukkige werknemers zijn nauwer betrokken met de organisatie, leveren betere prestaties en zijn bovendien productiever. En, zo verhoogt u ook de effectiviteit van uw huidige Total Rewards programma's.

Contact

Wat is een geïntegreerde aanpak welzijn?

Welzijn is geen op zichzelf staand programma of initiatief. Welzijn vertaalt zich in een resultaatgerichte aanpak en is nauw verweven met de waarden van een bedrijf en de beleving van de werknemer. Welzijn is onlosmakelijk verbonden met het beleid, de programma’s en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Welzijn houdt de gewenste bedrijfscultuur in stand , zorgt voor verhoging van de productiviteit, het behoud van talent op lange termijn en een duurzaam bedrijfsresultaat.

4 cruciale dimensies

Een geïntegreerde aanpak welzijn omvat vier cruciale dimensies:

 1. Fysiek welzijn: Fysiek gedijen betekent inzicht hebben in uw eigen gezondheid en die onderhouden, de juiste voorzorgsmaatregelen nemen, de gezondheid waar nodig verbeteren, chronische aandoeningen onder controle houden, de juiste hulp vinden bij plotselinge ziekte of onverwacht letsel en hiervan herstellen om thuis en op het werk weer optimaal te functioneren. 
 2. Emotioneel welzijn: Emotioneel in balans zijn houdt in: beschikken over zelfkennis mentaal gezond blijven, weerbaar zijn, goed met stressfactoren kunnen omgaan, positieve en negatieve emotionele triggers aankunnen, met levenscrises kunnen omgaan en in balans blijven tijdens ziekte. 
 3. Financieel welzijn: Financiële zekerheid bereiken houdt in: budgettaire verplichtingen kunnen nakomen, financiële doelen halen, risico’s afdekken, kunnen sparen voor onvoorziene gebeurtenissen en toekomstige behoeften zoals een studie of pensioen en bestand zijn tegen financiële tegenvallers. 
 4. Sociaal welzijn: Sociaal welzijn draait om: verbondenheid met anderen, beseffen hoe men met elkaar omgaat, diversiteit accepteren, niemand uitsluiten, weten hoe men de ander steunt en hoe men kan samenwerken met elkaar, hoe men conflicten constructief kan oplossen en in welke mate men zich kan aanpassen aan veranderingen. Verbondenheid heeft impact op familie en vrienden, de werkplek en de samenleving in het algemeen.

Bepaalde dimensies zijn uniek terwijl andere aan elkaar gerelateerd zijn. Geïntegreerd welzijn begint bij het individu. Wanneer iemand de staat van welzijn heeft bereikt, breidt het welzijnseffect zich uit naar diens organisatie, familie en de samenleving in het algemeen.

De ideale situatie voor welzijn houdt in: fysiek gedijen, emotioneel in balans zijn, financiële zekerheid hebben en sociaal verbonden zijn. Dit stelt de werknemer centraal; welzijn vraagt om een geïntegreerde aanpak met alle vier de dimensies.

De waarde van welzijn voor het bedrijf

Uit onderzoek van Willis Towers Watson is gebleken dat bedrijven waar werknemers een hoog welzijnsniveau hebben, betere resultaten boeken. Werknemers zijn er dubbel zo betrokken, de inkomsten per werknemer liggen hoger, de kosten voor gezondheidszorg lager, er is minder ziekteverzuim en het aantal gestreste werknemers ligt 70% lager.

testing
Bronnen: Willis Towers Watson 2017/2018 Global Benefits Attitudes Study, 2015/2016 Global Staying at Work Survey, U.S. data (*Getal enigszins afgerond)

Het loont om voor welzijn op de werkplek te zorgen. Ondanks de uitdagingen waar werkgevers mee geconfronteerd worden, geeft men de moed niet op. Diverse inzichten in de impact van welzijn op de organisatie benadrukken immers de noodzaak om welzijnsinspanningen te verhogen.

Hoe helpen we klanten inzicht te verkrijgen in de toegevoegde waarde van welzijn voor hun organisatie?

We helpen klanten een geïntegreerde welzijnsstrategie op de vier dimensies toe te passen om de ervaringen van hun werknemers te helpen vormgeven. Daardoor scheppen bedrijven een gezonde cultuur voor het personeel die op de algemene doelen van de organisatie en diens Talentwaardevoorstel is afgestemd.

Onze aanpak begint met het vaststellen van duidelijke doelstellingen voor uw welzijnsbevorderingsinitiatieven die de activa, het merk en de waarde van uw bedrijf ondersteunen. Daarna meten we het welzijn en worden verbanden gelegd tussen deze resultaten en de bedrijfsdoelstellingen.

We werken samen met klanten om:

 • de vier dimensies van welzijn te verbinden
 • welzijn in de bedrijfscultuur te verankeren
 • de wensen en behoeften in de beleving van werknemers centraal te stellen
 • de beleving van de werknemer centraal te stellen in het Talentwaardevoorstel
 • een duwtje in de goede richting te geven, niet te veroordelen
 • technologie in te zetten
 • verder te gaan dan financiële prikkels
 • de werkplek als omgeving te gebruiken om een gezonde werkhouding te bevorderen

We helpen klanten gedifferentieerde strategieën en tactieken te ontwikkelen om meer betrokkenheid bij werknemers te bewerkstelligen. Hierdoor worden veranderingen in gedrag gestimuleerd en uiteindelijk de kosten voor gezondheidszorg verminderd. Dit levert besparingen op en stelt werknemers in staat om optimaal te kunnen functioneren op hun werk.

Neem contact met ons op als u benieuwd bent hoe u binnen uw bedrijf een geïntegreerde strategie voor het welzijn van uw werknemers kunt inzetten.

Contact Us