Skip to main content

COVID-19 (koronavirus)

COVID-19 (koronavirus) -pandemia on häirinnyt jokapäiväistä elämää, herättänyt pelkoa ja epävarmuutta samalla haastaen maiden hallitukset ja liike-elämän johtajat vastaamaan huolenaiheiheisiin ja kriisiin. Tarkastelemme koronan vaikutuksia ihmisten, riskien ja pääoman näkökulmasta. Luomme sivustolle jatkuvasti uutta sisältöä näillä kolmella osa-alueella auttaaksemme yrityksiä ymmärtämään ja hallitsemaan kriisiä paremmin.

Tätä sivua päivitetään usein, joten tarkista päivitykset säännöllisesti.

Willis Towers Watson tarjoaa vakuutuksiin liittyviä palveluja lisensoitujen ja rekisteröityjen yhtiöiden kautta maissa, joissa Willis Towers Watson toimii. Lisätietoja maassasi toimivan Willis Towers Watson yhtiön toimilupa- ja rekisteröintitiedoista saa toimipaikan sivulta.

Tämän sivun artikkelit ja lähteet tarjoavat yleiskatsauksen niiden aiheista. Ne eivät välttämättä käsittele aiheen kaikkia näkökohtia tai kaikkia markkinoilla olevia tuotteita. Niitä ei ole tarkoitettu, eikä niitä pidä käyttää korvaamaan yksittäisiin tilanteisiin liittyviä erityisneuvoja, eikä tätä pidä pitää oikeudellisena, kirjanpito- tai veroneuvona. Jos aiot ryhtyä mihinkään toimintaan tai tehdä päätöksen näiden artikkeleiden sisällön ja tietojen perusteella, sinun on ensin kysyttävä tapauskohtaisia neuvoja asianmukaiselta ammattilaiselta. Osa näiden artikkeleiden ja lähteiden tiedoista voidaan koota luotettaviksi katsomiltamme ulkopuolisilta lähteiltä, mutta emme takaa emmekä ole vastuussa niiden oikeellisuudesta. Esitetyt näkemykset eivät välttämättä ole Willis Towers Watsonin näkemyksiä.Valmistautuminen koronapandemian jälkeiseen maailmaan

Koronakriisin aiheuttama yleinen epävarmuus ja epäselvyys kasvatti ja nopeutti muutosta kohti globaalimpaa ja digitaalisempaa maailmaa. Vaikka varmuuden tunne lisääntyy jälleen, tavat, joilla organisaatiot johtavat "uudessa normaalissa", ovat kriittisiä liiketoiminnan suoritus- ja kilpailukyvylle.

Lähitulevaisuudessa menestyvien organisaatioiden on kehitettävä joustavia työpaikkakulttuureja, huolellista riskienhallintaa ja yksityiskohtaisia liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmia. Samaan aikaan työntekijöiden odotetaan pysyvän mukana kehittyvässä työpaikassa (josta todennäköisesti tulee hybridimallinen), ottavansa käyttöön uudet tekniikat ja prosessit, päivittävänsä taitojaan ja osaamistaan sekä pysyvän sitoutuneina ja tuottavina. Organisaatioiden tulisi tutkia toimintojaan selvittääkseen, mikä toimi ja mikä ei kriisin huipulla, jotta on mahdollista parantaa yrityksen toimintaa, riskienhallintaa ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmia ja samalla valmistautua paremmin seuraavaan kriisiin.Ihmisten suojeleminen

Ihmisten suojaaminen koronavirukselta on erityinen haaste. Pandemia on vaikuttanut erittäin laajasti työntekijöiden hyvinvointiin. Koronapandemia on enemmän kuin maailmanlaajuinen terveyskriisi, sillä se on myös taloudellinen ja sosiaalinen kriisi, joka vaatii rohkeita toimia työntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin säilyttämiseksi. Työnantajien haasteena on työntekijöiden tukeminen parhaalla mahdollisella tavalla siten, että he voivat hyvin ja pystyvät toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla sekä työssä että sen ulkopuolella. Ottamalla ”Ihmiset ensin” -lähestymistavan yritys ansaitsee työntekijöidensä luottamuksen ja se mahdollistaa organisaation etenemisen tässä vaikeassa ajassa.

Katso kaikki artikkelit koronaviruksesta ja ihmisten suojelustaRiskienhallinta

Riskin kannalta pandemian alkaessa yksi ensimmäisistä kysymyksistä, joita monet esittivät, oli: "Kattaako vakuutukseni COVID-19: een liittyvät tappiot?" Mutta kun kävi selväksi, että pandemia todennäköisesti kesti yli muutaman viikon, riskialtistukset muuttuivat ja kehittyivät. Esimerkiksi siirtyminen virtuaaliseen työpaikkaan lisäsi tietoverkkoriskiä jyrkästi. Ja pyrkimykset kehittää rokote loivat kokonaisen joukon uusia riskejä, jotka ovat ilmeisiä, kuten lääkeyrityksille ja terveydenhuollon tarjoajille, ja toiset vähemmän ilmeisiä, kuten lentorahtiyritykset ja muut toimitusketjun osat.

Mutta riskien hallinta ylittää vakuutuksen. Esimerkiksi milloin rohkaista kollegoita palaamaan takaisin toimistoon ja onko heidän oltava rokotettu, ovat tärkeitä riskienhallinnan elementtejä.

Katso kaikki oivallukset koronaviruksesta ja riskien hallinnasta

 


Pääoman turvaaminen

Koronapandemian alkamisella oli suuri vaikutus pääomamarkkinoihin. Lopulta markkinat elpyivät, mutta pitkittynyt kriisi johti uusiin haasteisiin perinteiselle markkinakäyttäytymiselle, kuten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa levinnyt kampanja, jossa tappioita kärsi lyhyeksi myyntiä harrastaneet sijoittajat. Lisäksi eri maiden taloudet kuormittuivat, koska yhteiskuntien sulkutilat johtivat bruttokansantuotteen laskuun ja koska monissa maissa hallitukset valitsivat elvytysohjelmat, jotka saattavat lisätä valtion velkaa. Pandemian pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä voida tietää. Yritysten tulisi ottaa toiminnassaan pitkän aikavälin näkökulma ja niiden on oltava valmiita sietämään markkinoiden epävakautta ja taloudellista epävarmuutta myös jatkossa.

Katso kaikki artikkelit koronaviruksesta ja pääoman turvaamisestaLisätietoja

Jos haluat lisätietoja, vieraile seuraavilla sivustoilla:

Oivalluksia

Nopea pääsy Willis Towers Watsonin kattamaan COVID-19 (Coronavirus) -tietoja ja tutkimusta.

Contact Us