Skip to main content
Tietoa meistä

Tietoa Willis Towers Watsonista

Sinä tiedät tavoitteesi. Me autamme sinua saavuttamaan ne. Palvelumme henkilöstöetuuksien, riskien- ja pääomien hallinnassa auttavat maailman johtavia yrityksiä toteuttamaan suunnitelmansa - nyt ja tulevaisuudessa!

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) on johtava maailmanlaajuinen riskienhallinta- ja henkilöstöasioiden konsultointia sekä vakuutusmeklaripalveluita tarjoava yritys. Emme keskity ainoastaan pienentämään yrityksen riskejä, vaan ihmiset ja riskit yhtenäisesti huomioiva lähestymistapamme luo polun jatkuvaan kehitykseen ja kestäviin tuloksiin. Tarjoamme monipuolisia palveluitamme ja osaamistamme useille eri aloille sekä ratkaisuja moniin tarpeisiin. Juuremme ulottuvat vuoteen 1828, ja meillä on 45 000 työntekijää yli 140 maassa.

Me Willis Towers Watsonilla suunnittelemme ja toteutamme monipuolisia ratkaisuja niin vakuuttamiseen, riskienhallintaan, osaamisen kehittämiseen sekä etujen optimointiin. Autamme asiakkaitamme suojaamaan pääomaansa sekä vahvistamaan yritystä ja sen henkilöstöä.

Together, we unlock potential.  


Willis Towers Watson Suomessa

Willis Towers Watson toimii Suomessa nimellä Willis Towers Watson Oy Ab.

Lars Sonckin kaari 12,
02600 Espoo, Finland
Sähköposti: yhteydenotto@willis.com
Puh: +358 9 6226 870

Willis Towers Watson Oy Ab, 0971677-7

Willis Towers Watson Oy Ab harjoittaa vakuutusvälitystoimintaa ja siihen liittyviä palveluita, kuten riskikonsultointia ja riskienhallintapalveluita. Yhtiöllä on Finanssivalvonnan (Finanssivalvonta, PB 103, Snellmansgatan 6, 00101 Helsinki, 010 181 51, kirjaamo@finanssivalvonta.fi) toimilupa ja sääntely kaikissa yleisessä ja henkivakuutuksessa toimiville vakuutusvälityspalveluille, sekä suoran vakuutuksen että jälleenvakuutuksen osalta. Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallinnossa (PRH, FI-00091 PRH, puh. +358 29 509 5000, kirjaamo@prh.fi).

Willis Towers Watson Oy Ab on Suomen Vakuutusmeklariliiton jäsen.


About WTW

At WTW, we provide data-driven, insight-led solutions in the areas of people, risk and capital that make your organization more resilient, motivate your workforce, and maximize performance.


Sinä tiedät tavoitteesi, me autamme sinua saavuttamaan ne. Palvelumme henkilöstöetuuksien, riskien- ja pääomien hallinnassa auttavat maailman johtavia yrityksiä toteuttamaan suunnitelmansa - nyt ja tulevaisuudessa!

Arvomme

Willis Towers Watsonin menestyksekkään historian keskeisiä arvoja ovat aina olleet vahva asiakaskeskeisyys, tiimityön korostaminen, järkkymätön rehellisyys, molemminpuolinen kunnioitus ja jatkuva pyrkimys erinomaisuuteen.

Asiakaskeskeisyys

Haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään. Lähestymme kaikkia tilanteita ja ratkaisuja asiakkaidemme etua ajatellen. Pyrimme ymmärtämään heidän tarpeitaan, kunnioittamaan heidän ajatuksiaan ja ylittämään heidän odotuksensa.

Tiimityö

Kun saat tueksesi meistä yhden, saat tueksesi meidät kaikki. Tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia ratkaisuja ja huipputason neuvoja yli liiketoiminta-alojen, maantieteellisten sijaintien ja toimintojen rajojen. Autamme toisiamme onnistumaan ja luomme lisäarvoa yhteistyöllä.

Rehellisyys

Asiakkaamme eivät investoi meihin vain aikaa ja rahaa, vaan he antavat käsiimme myös luottamuksensa. Ansaitsemme tämän luottamuksen toimimalla ammattimaisesti, oikeudenmukaisesti ja totuudenmukaisesti. Olemme vastuussa teoistamme ja tuloksistamme kaikille organisaatioille ja ihmisille, joiden kanssa olemme tekemisissä – asiakkaat, osakkaat, valvontaelimet ja toisemme mukaan lukien.

Kunnioitus

Kuuntelemme toisiamme ja opimme toisiltamme. Tuemme ja kunnioitamme eroavaisuuksia, rakennamme osallistavaa kulttuuria ja toimimme avoimesti, rehellisesti ja kaikkia arvostaen. Hoidamme suhteitamme oikeudenmukaisesti, ammattitaitoisesti ja vastuullisesti niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolella.

Erinomaisuus

Tavoitteenamme on olla haluttu yhteistyökumppani ja tehdä työmme aina erinomaisesti. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että sitoudumme tukemaan työntekijöidemme ammatillista osaamista ja henkilökohtaista kehittymistä. Kollegamme vastaavat asiantuntemuksensa, osaamisensa ja ammattimaisuutensa parantamisesta, kun taas yrityksemme investoi jatkuvaa kehitystä tukeviin työkaluihin ja mahdollisuuksiin. Liiketoiminnassamme etusijalla ovat innovaatiot, laatu ja riskienhallinta.

Contact Us