Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue

Γενικοί Όροι Επαγγελματικής Συμφωνίας

Σας επισυνάπτουμε τους Γενικούς Όρους Επαγγελματικής Συμφωνίας της εταιρίας μας Ιούνιος 2020 που περιγράφει την μεταξύ μας επαγγελματική σχέση και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Κατεβάστε τους Γενικούς Όρους Επαγγελματικής Συμφωνίας (TOBA)
Τίτλος Τύπος αρχείου Μέγεθος αρχείου
WTW CRB Agents TOBA Greece Greek - June 2020 PDF .3 MB

General Terms of Business Agreement – Agents

We attach our Terms of Business Agreement (TOBA) June 2020 which sets out our professional relationship and the services we will provide to you.

Download your TOBA
Τίτλος Τύπος αρχείου Μέγεθος αρχείου
WTW CRB agents TOBA Greece English - June 2020 PDF .3 MB
Contact us