Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue

Γενικοί Όροι Επαγγελματικής Συμφωνίας

Σας επισυνάπτουμε τους Γενικούς Όρους Επαγγελματικής Συμφωνίας της εταιρίας μας Φεβρουάριος 2021 που περιγράφει την μεταξύ μας επαγγελματική σχέση και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Γενικοί Όροι Επαγγελματικής Συμφωνίας
Τίτλος Τύπος αρχείου Μέγεθος αρχείου
WTW CRB Brokers TOBA Greece Greek - February 2021 PDF .4 MB

General Terms of Business Agreement

We attach our Terms of Business Agreement (TOBA) February 2021 which sets out our professional relationship and the services we will provide to you.

Download your TOBA
Τίτλος Τύπος αρχείου Μέγεθος αρχείου
WTW CRB Brokers TOBA Greece English - February 2021 PDF .3 MB
Contact us