Gå til primært indhold

COVID-19 (coronavirus)

COVID-19-pandemien har ændret vores hverdag, skabt utryghed og usikkerhed hos mange og lagt pres på både politikere og erhvervsliv om at reagere og begrænse krisen. Efter et år med pandemien er opsvinget begyndt at vise sig i horisonten med vacciner, der bliver tilgængelige for flere og flere, men der er stadig meget at gøre i forberedelserne på at vende tilbage til en mere normal hverdag. Vi vil fortsat adressere den vifte af udfordringer, som pandemien og genåbningen skaber via vores fokus på mennesker, risiko og kapital for at give virksomhederne de bedste forudsætninger for at forstå og navigere sig igennem krisen.

Denne side opdateres løbende, så tjek den regelmæssigt for opdateringer.Forberedelser til verden efter COVID-19

COVID-19-krisen skabte tvivl og usikkerhed, der forstærkede og fremskyndede transformationen mod en mere global og digital verden. Trygheden er så småt vendt tilbage, men det er stadig helt afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de er i stand til at håndtere det ’nye normale’.

Fremtidens succesfulde virksomheder formår at udvikle robuste kulturer, omhyggelig risikostyring og detaljerede kriseplaner. Medarbejderne skal holde trit med den foranderlige arbejdsplads (som sandsynligvis bliver hybrid), lære ny teknologi og nye processer at kende, opdatere deres kompetencer og forblive engagerede og produktive. Virksomhederne bør se nærmere på deres processer under krisen og vurdere, hvad der fungerede, og hvad der ikke fungerede, for at forbedre processer, risikostyring og kriseplaner for at være bedre forberedt på næste krise.Beskyttelse af mennesker

Beskyttelse af mennesker mod COVID-19 handler om mere end at forhindre sygdom, for pandemien har haft monumental effekt på medarbejdernes trivsel. COVID-19 er mere end en global sundhedskrise. Det er også en økonomisk og social krise, der kræver dristige handlinger for at sikre medarbejdernes tryghed, sundhed og trivsel. Arbejdsgivernes store udfordring er, hvordan man bedst kan støtte medarbejderne, så det har det godt og er i stand til at yde deres bedste både på og uden for arbejdspladsen. Det skaber tillid, at der er fokus på medarbejdernes trivsel, og det gør virksomhederne i stand til at bevæge sig fremad i selv vanskelige tider.Risikostyring

Da COVID-19-pandemien begyndte, var et af de første spørgsmål, som mange stillede: "Dækker min forsikring tab forbundet med COVID-19?" Men da det viste sige, at pandemien sandsynligvis ville vare mere end et par uger, ændrede og udviklede risikoeksponeringen sig. Overgangen til virtuelt arbejde medførte en kraftig stigning i cyberrisici. Bestræbelserne på at udvikle en vaccine skabte en lang række nye risici – nogle åbenlyse for eksempelvis farmaceutiske virksomheder og sundhedsudbydere og andre mindre åbenlyse for eksempelvis luftfragtsselskaber og andre led i forsyningskæden.

Men risikostyring handler om mere end forsikring – eksempelvis hvornår medarbejderne skal vende tilbage til kontoret, og om de skal vaccineres.Beskyttelse af kapital

Da COVID-19-pandemien begyndte, havde den stor indvirkning på kapitalmarkederne. Markederne kom på fode igen, men krisen førte til nye udfordringer for traditionel markedsadfærd, såsom en kampagne på de sociale medier for at presse dem, der vælger at shorte aktier. Økonomier over hele verden blev sat uden pres, da nedlukningen førte til fald i BNP, og mange regeringer indførte økonomiske genopretningspakker, der kan føre til øget gæld. I sidste ende vil pandemiens langsigtede virkning ikke være kendt inden for den nærmeste fremtid. Virksomheder skal have et langsigtet perspektiv, men samtidig være forberedt på fortsat uro på markederne og yderligere økonomisk usikkerhed.Yderligere ressourcer

For mere information, overvej at besøge følgende websteder:

Nyheder

Hurtig adgang til alle Willis Towers Watsons nyheder om COVID-19 (coronavirus) viden og forskning.

Contact Us