Gå til primært indhold
Artikel

Gør klar til at medarbejderne vender tilbage til arbejdspladsen

Af Kristine Seest | 26. Maj 2021

Virksomheder skal skabe en god overgang for medarbejderne, når de nu efter mange måneders hjemmearbejde begynder at vende tilbage til arbejdspladsen.
Wellbeing
N/A

Antallet af personer i alderen 25-34 år, der har benyttet deres sundhedsforsikring til at tale med en psykolog, er under nedlukningen steget med 38 procent. Den generelle fysiske sundhed er faldet, der er registreret en stigning i antallet af personer, der har været plaget af smerter i kroppen, og selvom mange har oplevet et stigende energiniveau under nedlukningen, så har mange været plaget af bekymringer.

Tallene stammer fra undersøgelser, som Danica Pension og PFA Pension har gennemført blandt deres kunder. Undersøgelserne viser, at pensionsopsparerne – og dermed medarbejderne i forskellige virksomheder – er fysisk og psykisk påvirket af nedlukningsperioden. Det er fakta, der bør tages alvorligt nu, hvor medarbejderne begynder at vende tilbage til arbejdspladsen.

Det er vores anbefaling, at man generelt har fokus på, at hverken medarbejdere eller arbejdsplads er som før nedlukningen.”

Helle Gram Quist | Seniorspecialist, Corporate Health & Well-being

»Vi får flere henvendelser fra virksomheder, der er optagede af, hvordan de bedst kan forberede genåbningen af deres fysiske arbejdsplads. Det er vores anbefaling, at man generelt har fokus på, at hverken medarbejdere eller arbejdsplads er som før nedlukningen. Det er vigtigt, at virksomhederne tager ved lære af erfaringerne fra nedlukningen. Det betyder, at der både skal være fokus på de faktorer, der har haft en positiv effekt, og på de faktorer, der i nedlukningsperioden har haft en negativ effekt på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø,« siger seniorspecialist Helle Gram Quist fra Corporate Health & Well-being i Willis Towers Watson.

Forskellige behov

Nedlukningsperioden har hverken haft en entydig positiv eller entydig negativ effekt på medarbejdernes trivsel.

»Der er nogle, der har fungeret rigtig godt med at arbejde hjemmefra, fordi de har haft større fleksibilitet og mindre transport og dermed haft lettere ved at skabe en god work-life-balance. Og så er der medarbejdere, der har lidt under, at de har savnet den daglige gang på arbejdspladsen og samværet med kollegaerne. Der er også dem midtimellem, som har fungeret godt med hjemmearbejdet, men som foretrækker fleksibiliteten og det at møde ind på arbejdspladsen, når det passer i forhold til bedst at kunne udføre arbejdet. Der er gjort mange værdifulde erfaringer, og virksomhederne har nu en oplagt mulighed for at spørge medarbejderne, hvad de foretrækker – og så tilbyde de vilkår, der kan højne deres trivsel,« siger Helle Gram Quist.

For at imødekomme individuelle behov kan en virksomhed indrette sig fleksibelt. Den kan for eksempel gøre det lettere for medarbejderne at kombinere hjemmearbejde og fysisk fremmøde på arbejdspladsen. Det vil imødekomme behovet hos de medarbejdere, der ønsker fleksibilitet, og behovet hos de medarbejdere, der gerne vil tilbage til de gamle rammer og det daglige fremmøde på arbejdspladsen. 

Gensyn med hæve-sænkebordet

Når medarbejderne vender tilbage til deres kontorplads, bliver det for nogle en afslutning på, at spisebordet udgør den daglige arbejdsplads. Det bliver samtidig et gensyn med hæve-sænkebordet og tilhørende kontorstol, hvilket nogle medarbejdere vil opleve som forbedring af deres fysiske arbejdsvilkår. Til gengæld er der andre områder af det fysiske arbejdsmiljø, der skal tilpasses, så medarbejderne kan føle sig sikre og trygge i forhold til covid-19-smitterisikoen. Det kræver, at virksomheden tydeligt udstikker klare anbefalinger og vejledninger for, hvordan man for eksempel arbejder, holder møder, bruger kantine og forholder sig til gæster på arbejdspladsen – lige fra afspritning, afstand og brug af mundbind til turnusordninger, registrering af tilstedeværende og retningslinjer for håndtryk.

Nedenfor er en række anbefalinger fra Corporate Health and Well-being i Willis Towers Watson. Anbefalingerne er generelle og kan bruges som inspiration til at igangsætte initiativer, der skaber en god overgang for medarbejderne, når de vender tilbage til arbejdspladsen.

 • Opsamling af erfaringer
  Det er en god idé at opsamle de erfaringer, medarbejderne har gjort under nedlukningen. Erfaringerne kan give indsigt i, hvad der har virket, og hvad der ikke har virket – og danne grundlag for nye retningslinjer. Opsamling af erfaringer kan ske løbende med henblik på at foretage relevante justeringer og som en anledning til at sætte fokus på, hvilken arbejdskultur der skal tegne virksomheden fremadrettet.
 • Hybrid arbejdsplads
  Indret en hybrid arbejdsplads, hvor det er muligt at kombinere hjemmearbejde og fysisk fremmøde. Den hybride arbejdsplads er fleksibel og kræver blandt andet, at der skabes klare regler for hybride teams og hybride møder – og at virksomhedens mødelokaler er indrettet til, at der kan afholdes møder, hvor medarbejdere (og andre) både kan deltage fra hjemmekontoret og fra den fysiske arbejdsplads.
 • Skab zoner
  Tænk i ny indretning af arbejdspladsen. Måske skal der ske en tilpasning af arbejdspladsen i forhold til medarbejdernes ønsker og behov. Er der behov for stillezoner til opgaver, der kræver fordybelse, eller er der behov for kreative rum, der fordrer de innovative processer?
 • Nye retningslinjer
  Det kan være nødvendigt at genbesøge de eksisterende retningslinjer og politikker for at vurdere, om de skal opdateres, når der indføres nye retningslinjer i relation til covid-19. Her skal medarbejderne blandt andet have mulighed for at orientere sig om, hvad der er virksomhedens retningslinjer for hjemmearbejde, for antallet af medarbejdere på arbejdspladsen, for krav før fremmøde på arbejdspladsen, for fysiske afstandskrav på arbejdspladsen osv.
 • Måling af trivsel
  Hjemsendelsen af medarbejderne har skabt fornyet fokus på trivsel. Dette fokus bør fastholdes ved løbende at måle på medarbejdertrivslen og bruge målingerne som afsæt til at foretage justeringer, der kan forebygge skader og sygdom og højne medarbejdernes trivsel.
 • Individuel sparring
  Fra centralt hold kan HR klæde virksomhedens lederne på, så de er klar til at støtte medarbejderne i forhold til deres individuelle behov og tilbyde dem kvalificeret sparring for at understøtte trivslen.

Kontakt Corporate Health & Well-being i Willis Towers Watson, hvis I ønsker rådgivning om, hvordan I på strategisk niveau kan styrke trivslen, sundheden og arbejdsmiljøet i jeres virksomhed.

Kilder

Flere unge oplever mentale helbredsproblemer under corona-nedlukningen (Danica Pension, 14. april 2021)

Vi skal passe på vores fysiske og mentale sundhed i denne tid (PFA Pension, 30 november 2020)

Download
Titel Filtype Filstørrelse
Get ready for the employees’ return PDF .2 MB
Forfatter

Kommunikationskonsulent
E-mail

Related content tags, list of links Artikel Integreret trivsel
Contact Us