Gå til primært indhold
Løsning Solution

Arbejdspladsvurdering

Med data og overblik over medarbejdernes trivsel kan arbejdsmiljøet optimeres – og menneskelige risici vendes til forretningsmuligheder.

Kontakt os

Willis Towers Watson tilbyder værktøjer, der bruges til at gennemføre systematisk arbejdspladsvurdering og til at genere forslag til handlingsinitiativer, som er målrettet de områder, hvor der er udfordringer med arbejdsmiljøet. Målet er at afdække virksomhedens risici og optimere arbejdsmiljøet.

Willis Towers Watson arbejder med arbejdsmiljøproblematikker på en lang række offentlige og private arbejdspladser og skaber et stærkere fokus på arbejdsmiljøet på alle virksomhedens niveauer – både det strategiske, taktiske og operationelle niveau.

Nemt og brugervenligt

Willis Towers Watsons rådgivning og værktøjer inkluderer blandt andet:

  • Professionel projektstyring af processen
  • Synergi mellem forskellige arbejdsmiljøindsatser
  • Digital, brugervenligt og lettilgængeligt system til APV og mulighed for løbende trivselsmålinger
  • Automatisk generering af handlingsinitiativer på baggrund af registrerede problemområder

Gennem et strategisk samarbejde får kunder i Willis Towers Watson adgang til sundhedsappen Woba, der er et people intelligence system. Systemet samler data og skaber overblik over medarbejdernes trivsel – og genererer anbefalinger til at forbedre virksomhedens trivsel.

Overblik og forretningsmæssige muligheder

Woba samler virksomhedens trivselsundersøgelser ét sted og letter arbejdsbyrden ved APV. I samarbejde med Willis Towers Watson kan systemet suppleres med data fra forsikringsselskabet, hvilket skaber dyb indsigt i virksomhedens sundhedstilstand.

Med nem adgang til data og overblik kan virksomheder optimere APV-processen – så der hurtigere kan handles, og så menneskelige risici kan vendes til forretningsmæssige muligheder.

Contact Us