Gå til primært indhold
Artikel

15 mio. kr. i ekstra erstatning til syge og skaderamte medarbejdere

Wellbeing
N/A

Af Martin Wex | 26. Marts 2021

10 medarbejdere har fået deres berettigede erstatning, efter at Willis Towers Watson har fået omgjort pensionsselskabets oprindelige afslag.

15.900.850 kroner. Det er det samlede beløb, som 10 medarbejdere og deres arbejdsgivere har fået i ekstra erstatning i løbet af 2020 i sager om forskellige grader af erhvervsudygtighed.

Fælles for de 10 sager er, at pensionsselskabet i første omgang havde afvist at udbetale erstatning – eller havde tilkendt en mindre erstatning, end medarbejderen var berettiget til – og at Willis Towers Watson derfor gik ind i sagen på medarbejderens side.

»Vi varetager altid vores kunders interesserer, når vi oplever, at pensionsselskaberne træffer forkerte afgørelser – og det er særligt vigtigt i sager som disse, hvor der er tale om mennesker, der er ramt af sygdom eller ulykke, og derfor befinder sig i en meget sårbar situation. Derfor er det utrolig glædeligt, når vi kan hjælpe dem med at få deres berettigede erstatning,« siger Head of Claims Nefer Stensballe fra Willis Towers Watson.

fullscreenForstør tabel

Merværdi 2016-2020
Ekstra erstatning til syge og tilskadekomne medarbejdere
År 2016 2017 2018 2019 2020 I alt
Samlet merværdi (kroner) Sager Værdi Sager Værdi Sager Værdi Sager Værdi Sager Værdi Sager Værdi
Tab af erhvervsevne 14 10,200,000 12 6,400,000 11 17,674,449 13 13,505,170 8 15,300,850 58 47,779,619
Kritisk sygdom 3 434,000 2 205,000 1 Vundet ret til dækning 0 0 1 100,000 7 639,000
Invalidesum og død 1 100,000 1 189,600 1 770,000 1 73,385 1 50,000 5 1,132,985
Sociale ydelser 3 151,000 4 1,004,345 1 116,100 2 193,836 0 0 10 1,465,281
Total værdiskabelse 21 10,885,000 19 7,798,945 14 18,560,549 16 13,772,391 10 15,900,850 80 66,917,735


Tab af erhvervsevne kan udløse stor erstatning

Otte af de ti sager handler om tab af erhvervsevne, som medarbejderne har dækning for via deres firmapensionsordning. Forsikringen giver mulighed for at få erstatning, hvis alle kriterierne for erstatning er opfyldt – herunder at erhvervsevnen i mere end tre måneder har været nedsat til 50 procent eller derunder.

»Tab af erhvervsevne kan udløse meget store erstatningsbeløb, hvis den nedsatte erhvervsevne vurderes at være en varig tilstand, fordi medarbejderen dermed har krav på at få udbetalt erstatning hver måned, indtil han eller hun når pensioneringstidspunktet. Derfor er det måske heller ikke overraskende, at det ofte er i netop disse sager, at der kan opstå uenighed,« siger socialrådgiver Anne-Kathrine Vestergaard fra Willis Towers Watson.

Arbejdsgiveren kan også få erstatning

Forsikringen for tab af erhvervsevne er ikke kun til gavn for medarbejderne, men også for deres arbejdsgivere, som i de fleste tilfælde får andel i erstatningen.

»Så længe arbejdsgiveren udbetaler løn til medarbejderen, er det i de fleste tilfælde arbejdsgiveren, der modtager erstatningen. Det er først, når medarbejderen fratræder – og lønudbetalingen stopper – at medarbejderen selv modtager erstatningen. Hvis medarbejderen bliver i stand til at genoptage arbejdet, mens han eller hun fortsat er ansat, er det arbejdsgiveren, der modtager hele erstatningen, og derfor har det også stor betydning for arbejdsgiverne, at sagerne bliver håndteret korrekt af pensionsselskaberne,« siger Anne-Kathrine Vestergaard.

Økonomisk tryghed som pensionist

Når en medarbejder tilkendes erstatning for tab af erhvervsevne, får han eller hun samtidig såkaldt præmiefritagelse, der betyder, at pensionsselskabet overtager indbetalingerne på medarbejderens pensionsopsparing. Dermed bevarer medarbejderen både sin forsikringsdækning og pensionsopsparing uden selv at skulle betale, før han eller hun igen bliver i stand til at passe sit arbejde.

»Præmiefritagelsen har enorm betydning for den erhvervsudygtige medarbejder, fordi den er med til at sikre, at han eller hun har en fornuftig opsparing, når pensioneringstidspunktet indtræder, og udbetalingen af erstatning ophører. Det er naturligvis særligt vigtigt for de mennesker, der allerede i en forholdsvis tidlig alder får tilkendt en varig erstatning og derfor ikke har nået at spare ret meget op i deres aktive karriere. Uden præmiefritagelsen ville de ikke have ret meget at leve af som pensionister,« siger Anne-Kathrine Vestergaard.

Adgang til hurtig behandling ved sygdom

Willis Towers Watson yder også assistance, når der er medarbejdere, som får afslag på at få behandling via deres sundhedsforsikring. I 2020 var der i alt 47 medarbejdere, der henvendte sig, fordi de havde fået afslag. Willis Towers Watson valgte at klage over afgørelsen i 28 af sagerne og fik omgjort afgørelserne i de 17, så medarbejderne kunne komme i behandling.

En tidlig indsats er af afgørende betydning for at blive hurtigt rask.”

Nefer Stensballe
Head of Claims

»En tidlig indsats er af afgørende betydning for at blive hurtigt rask, så derfor er det vigtigt, at alle har adgang til den behandling, de er berettigede til via deres sundhedsforsikring. Der bliver da heldigvis også kun begået meget få fejl i sagsbehandlingen, men når det sker, står vi naturligvis klar til at vurdere sagen og til at tage dialogen med sundhedsforsikringsselskabet, hvis vi mener, at medarbejderne har krav på behandling via sin forsikring,« siger Head of Claims Nefer Stensballe.

Willis Towers Watson har de seneste fem år fået ændret afgørelserne i 80 sager og skaffet mere end 66 millioner kroner i ekstra erstatning. Derudover har 76 medarbejdere de seneste tre år fået behandling via deres sundhedsforsikring, efter at de i første omgang havde fået afslag.

Download
Titel Filtype Filstørrelse
DKK 15 million in extra compensation PDF .2 MB
Related content tags, list of links Artikel Integreret trivsel Denmark

Relaterede Løsninger

Contact Us