Gå til primært indhold
Artikel

Mangelfulde risikooplysninger kan være dyre

Risk & Analytics|Insurance Consulting and Technology|Claims
N/A

Af Kristine Seest | 14. December 2020

Hvis forsikringsselskabet har forkerte oplysninger om virksomhedens risici, kan virksomheden ikke være sikker på at få erstatning ved en skade.

Det kan være dyrt ikke at give sit forsikringsselskab præcise oplysninger om virksomhedens risici. Det viser en ny byretsdom.

I den konkrete sag udbrød der brand i en bygning, hvor anvendelsen var oplyst til at være til oplagrings- og pakhusvirksomhed. Det viste sig dog, at der i bygningen også var indrettet et mindre autoværksted – og at branden opstod i en bil, der befandt sig på en autolift i værkstedet.

Branden medførte skader for 50 millioner kroner. Forsikringsselskabet afviste at dække tabet med henvisning til, at risikoen for brand var blevet væsentligt forøget uden forsikringsselskabets accept, og at forsikringsselskabet ikke ville have tegnet forsikringen, hvis det havde kendt til værkstedet.

Virksomheden anlagde derefter sag mod forsikringsselskabet.

Byretten fandt dog, at forsikringsselskabet – med hjemmel i forsikringsaftalelovens paragraf 45 – ikke var forpligtet til at udbetale erstatning.

»Sagen understreger med al mulig tydelighed, hvor vigtigt det er at give forsikringsselskabet besked, når der sker ændringer i virksomhedens risikoprofil – for eksempel i forbindelse med en ombygning, ændringer i en bygnings anvendelse eller ved en forøgelse af værdierne i bygningen. Hvis forsikringsselskabet ikke har fået korrekte oplysninger, så kan det – som i det pågældende tilfælde – medføre, at virksomheden ikke får erstatning eller kun delvis erstatning i tilfælde af en skade,« siger specialist i property-forsikring Nikolaj Kyllesbech fra Willis Towers Watson.

Forsikringsselskaberne vil i stigende grad udforske muligheden for at afvise kravet”

Nikolaj Kyllesbech
Practice Lead, Property

Han påpeger, at behovet for korrekte risikooplysninger kun er blevet større i de senere år.

»Forsikringspræmien fastsættes på baggrund af risikooplysninger, og forsikringsselskaberne har skruet op for kravene til mængden og detaljegraden af disse oplysninger. Det tiltagende hårde marked vil få denne trend til at fortsætte, og forsikringsselskaberne vil i skadesituationer i stigende grad udforske muligheden for at afvise kravet eller nedsætte erstatningen,« siger Nikolaj Kyllesbech.

Covid-19-relaterede driftsændringer

Det er dog ikke kun oplysninger om virksomhedens ejendomme, der skal være korrekte hos forsikringsselskabet for at kunne opnå forsikringsdækning ved skader. Udbruddet af covid-19 har fået mange virksomheder til at ændre eksisterende praksis. Nogle virksomheder har lagt deres produktion helt om, mens andre har oplevet udefrakommende ændringer, som de har været nødt til at tilpasse sig til. 

»Pandemien har holdt mange virksomheder travlt beskæftiget med brandslukning. Men selvom en virksomhed er udfordret af en forandret verden, så må vi som mægler understrege vigtigheden af at holde virksomhedens risikooplysninger opdaterede,« siger Søren Staberg, der er Pratice Lead på Marine Cargo og Claims-specialist i Willis Towers Watson.

Han har talt med en del kunder, der står med en risiko, som er opstået under coronakrisen.

»Med udbruddet af covid-19 opstod der logistiske udfordringer med forsinkelser, ophobning i havne og udfordringer med at tilgå ankomne varer i containere. Opstår denne situation igen, risikerer store værdier at lande i et forsikringsmæssigt vakuum i et helt nyt risikoscenarie. Opbevaringsrisikoen er langt fra i alle tilfælde tænkt ind i virksomhedens eksisterende forsikringer, og derfor risikerer virksomhederne selv at skulle betale, hvis de forholder sig passive, og der sker noget med godset, mens det står stille,« siger Søren Staberg.

Besparelse på præmien

Virksomhederne oplever lige nu generelle prisstigninger i forsikringsmarkedet, men der kan faktisk være besparelser forbundet med en opdatering af virksomhedens risikooplysninger.

»Alt andet lige må man antage, at jo mere nøjagtige risikooplysninger, en virksomhed fremlægger for sit forsikringsselskab, desto mere nøjagtigt bliver forsikringspræmien fastsat. En risiko kan jo både gå op og ned, og med de optimistiske briller på betyder det, at virksomheden undgår, at den betaler mere end nødvendigt for sin forsikring,« siger Søren Staberg.

Willis Towers Watson opfordrer alle kunder til at være opmærksomme på deres forsikringer, når der bliver indført væsentlige ændringer – og til at kontakte deres mægler i tvivlsspørgsmål.

Download
Titel Filtype Filstørrelse
Insufficient risk information can be expensive PDF .2 MB
Forfatter

Kommunikationskonsulent

Kontakter

Nikolaj Kyllesbech
Practice Lead, Property

Practice Lead, Marine Cargo

Related content tags, list of links Artikel Risiko & Analyse Rådgivning og teknologi Claims Denmark

Relaterede Løsninger

Contact Us