Gå til primært indhold
Artikel

Kom mistrivslen i forkøbet

Af Martin Wex | 9. December 2019

Work Balance Institute og Willis Towers Watson lancerer et nyt værktøj, der skaber overblik over medarbejdernes trivsel og giver anbefalinger til, hvordan trivslen kan øges.
Wellbeing
N/A

Arbejdspladsvurderingen – bedre kendt som APV – har fået nyt liv, efter at Work Balance Institute og Willis Towers Watson har lanceret en app, der skaber helt nye muligheder for at drage nytte af de lovpligtige arbejdspladsvurderinger. Work Balance Institute har udviklet Woba, der er et såkaldt ’people intelligence system’, der gør det lettere at gennemføre arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelser. Woba skaber overblik over medarbejdernes trivsel og genererer automatisk anbefalinger til, hvordan trivslen kan øges.

»En høj medarbejdertrivsel er et af de vigtigste succeskriterier i enhver virksomhed, og derfor er det helt afgørende, at ledelsen har et godt overblik over de områder i virksomheden, hvor der er et særligt behov for at gøre en indsats for at komme mistrivsel til livs. Med trivsels-appen får virksomheden ikke blot overblikket, men også konkrete anbefalinger til, hvad man kan gøre for at øge trivslen,« siger trivselsekspert Søren Egens Petersen fra Corporate Health i Willis Towers Watson.

Det er lovpligtigt at gennemføre en APV minimum én gang hvert tredje år, men med trivsels-appen får virksomheden mulighed for at foretage løbende undersøgelser af arbejdsmiljøet og medarbejdertrivslen, og det gør det lettere at komme mistrivslen i forkøbet.

»Det er vigtigt at foretage løbende målinger, så man har fingeren på pulsen med medarbejdernes trivsel og kan tage hånd om problemerne, inden de når at vokse sig større,« siger Søren Egens Petersen.

Et vigtigt redskab

Atea er en af de virksomheder, der samarbejder med Work Balance Institute, som har leveret en APV og en såkaldt ’mini-kulturmåling’, der spørger nærmere ind til eksempelvis den personlige trivsel og samarbejdet i afdelingen. APV’en gennemføres hvert andet-tredje år, mens mini-kulturmålingen gennemføres hvert halve år.

»Målingerne har givet den enkelte leder et helt nyt indblik i trivslen i afdelingen – og dermed et vigtigt redskab til at italesætte trivsel, når afdelingen er samlet. Som virksomhed kan vi samtidig identificere de afdelinger, hvor trivslen er særligt udfordret, så HR har mulighed for at gå ind og hjælpe til med at løse problemerne. Og måske vigtigst af alt, så giver det den enkelte medarbejder en mulighed for at blive hørt, og det er helt klart med til at gøre en forskel,« siger Annette Otto, der er Senior Vice President for HR og kommunikation i Atea.

Hun mener, at der er især tre punkter, der har været afgørende for at gøre trivselsmålingerne til en succes.

»Alle spørgsmål er blevet skræddersyet til Atea og bliver løbende opdateret for at sikre, at de til hver en tid afspejler den aktuelle situation i virksomheden. Det har også været utrolig vigtigt, at vi har samarbejdet med en ekstern leverandør, fordi det øger medarbejdernes tillid til, at de svarer anonymt. Og vigtigst af alt, så har vi arbejdet målrettet med resultaterne og gjort det meget synligt for medarbejderne, at der bliver lyttet til og handlet på det, de siger,« siger Annette Otto.

Risikovurdering af sundhed og sikkerhed

Work Balance Institute, der har udviklet trivsels-appen, har det som sit erklærede mål at hjælpe virksomheder med »at forebygge fysiske og psykiske arbejdsskader via intelligente dataindsigter«.

»På engelsk kaldes APV for ’Health & Safety Risk Assessment’, og det beskriver i virkeligheden langt bedre, hvad der er tale om – nemlig en risikovurdering af virksomheders sundheds- og sikkerhedstilstand. Det tegner også et langt tydeligere billede af APV’ens reelle betydning, og hvorfor der er god grund til at gennemføre undersøgelsen med kortere intervaller end de lovpligtige tre år. Med trivsels-appen får virksomheden mulighed for at foretage en automatiseret og struktureret indsamling af besvarelser, et real-time billede af den aktuelle trivsel og ikke mindst redskaberne til at handle, når medarbejderne påpeger et potentielt problem,« siger administrerende direktør Malene Madsen fra Work Balance Institute.

Interesserede kan kontakte for at få mere at vide om trivsels-appen:

Søren Egens Petersen
Practice Lead, Corporate Health & Well-being

Related content tags, list of links Artikel Integreret trivsel Denmark
Contact Us