Přejít na hlavní nabídku

Služby pro pojišťovny

Řízení profitabilního růstu pojišťoven

Pojistný sektor prochází obdobím intenzivních změn zasahující do všech částí činností pojišťoven. Přední představitelé sektoru se obzvlášť zmiňují o obavách z dopadů technologií. Zavedené procesy a obchodní modely se musí rychle adaptovat na digitální způsob práce a posuny v očekávání zákazníků.

Již velmi regulovaný sektor, stále přísnější kapitálové požadavky a požadavky na odbornou péči se rozšiřují i do méně rozvinutých trhů, kde jsou často nižší marže kvůli agresivním strategiím zaměřeným na získání tržního podílu. Nízké úrokové sazby také brzdí schopnost pojišťoven dosáhnout dřívě běžných úrovní výnosnosti investic.

Pracujeme s pojišťovnami napříč celým sektorem, abychom jim pomohli odpovědět na tyto výzvy, prosperovat a dosáhnout profitabilního růstu. Služby pro pojišťovny dávají dohromady řešení pro řízení rizik, kapitálu, lidí a provozu díky kombinaci poradenských, technologických a analytických schopností, které jsou na trhu uznávány a které pomáhají vést pojišťovny k profitabilnímu růstu a udržitelné budoucnosti.

Seznamte se s našimi schopnostmi
this is an image

Riziko

Díky hlubokým znalostem a expertíze napříč Willis Towers Watson pomáháme našim klientům orientovat se v rizicích díky kombinaci poradenských služeb a technologických řešení, aby mohli rizika vyhodnotit, řídit, snižovat a vytvořit z nich hodnoty.

this is an image

Kapitál

Poskytujeme inovativní řešení pro řízení kapitálu, která jsou vytvořena tak, aby pomáhala pojišťovnám optimalizovat kapitálovou sílu a stabilitu, zvýšit odolnost a vytvořit rámec pro řízení společnosti na základě kapitálu.

this is an image

Lidé

Radikální posun ve způsobu, jakým je práce vykonávána (a kým) nutí pojišťovny přehodnotit tradiční přístupy k lidskému kapitálu. Poskytujeme hlubokou expertizu v sektoru a jedinečnou zkušenost, díky kterým pomáháme klientům pěstovat talent a získat konkurenční výhodu.

this is an image

Provoz

Tři slova často definují moderní provozní výzvy pojišťoven – rychleji, lépe, levněji. Poskutujeme řešení pro transformaci provozních procesů, díky čemuž pojišťovny uvolní zdroje konkurenčních výhod a nastartují profitabilní růst.

this is an image

Technologie

Technologie jsou nedílnou součástí pojistného sektoru. Prozíravé společnosti získávají konkurenční výhodu díky jejich chytrému zavádění. Kombinujeme expertízu z vývoje technologických produktů s hlubokým porozuměním pojišťovnictví, čímž vytváříme technologická řešení, která umožňují pojišťovnám efektivněji řídit a transformovat své činnosti.
Zjistěte více:

Podívejte se na naše nejnovější průzkumy, názory a vize z oboru pojišťovnictví společně s příklady, jak vám můžeme pomoci dosáhnout vašich cílů a zajistit profitabilní růst.


Výsledky průzkumů

Články a blogy

Úspěšné příběhy

Videa a podcasty

 

Contact us