Přejít na hlavní nabídku
Služby Solution

Řízení kybernetického rizika

Willis Towers Watson vnáší do řízení kybernetického rizika integrovaný a komplexní přístup, který pomáhá s managementem lidí, kapitálu a technologií v celé vaší společnosti. Každý plán, který by nezahrnoval jednu z těchto dimenzí, je odsouzen k selhání.

Elektronické zabezpečení dnes již není jen technologickým rizikem, kterým se zabývá jen IT oddělení. Kybernetický útok může zasáhnout do vašeho provozu a stát miliony. Dalekosáhlé dopady na vaši pověst a značku vás mohou pronásledovat ještě dlouho poté, co je problém samotný vyřešen.

Willis Towers Watson vnáší do řízení kybernetického rizika integrovaný holistický přístup, který pomáhá se všemi aspekty rizika v celé organizaci. Při vyhodnocení a řízení rizika u klienta postupujeme podle následujících tří kroků.

 1. Vyhodnocení

  Pomocí diagnostických nástrojů identifikujeme a analyzujeme vaše celofiremní slabiny a zaměřujeme se na rizika s dopadem na personál, kapitál a technologie. Identifikujeme potenciální problémy a nabízíme řešení, která z vás udělají kyberneticky dobře připravenou společnost.

  • Diagnostika profilu kybernetického rizika
  • Průzkum kultury kybernetického rizika
  • Diagnostika připravenosti
 2. Kvantifikace

  Díky svým globálním zkušenostem, výsledkům a specificky nastaveným nástrojům dokážeme poskytnout ve své třídě nejlepší řešení k minimalizaci a omezení existujícího rizika.

  • Kyber-kvantifikace
 3. Ochrana

  Poté převedeme rizika, která zbývají i po zavedení všech proaktivních strategií. Své klienty chráníme i po případném kybernetickém útoku, ať už se jedná o rychlé nahlášení a výkazy u vznesených nároků nebo o forenzní účetnictví.

  • Poradenství, zprostředkování a umístění pojištění
  • Řešení nároků

Komplexní plán kybernetické obrany zahrnující:

Personál

Ke dvěma třetinám narušení kybernetické bezpečnosti dochází v přímém důsledku chování zaměstnanců – od ztracených zařízení, po nespokojené spolupracovníky. Náš vlastní průzkum kultury kybernetického rizika vyhodnocuje přístup a chování zaměstnanců, odhaluje jejich slabé stránky, zvyšuje informovanost a navrhuje opatření, která byste měli pro snížení rizika zavést.

Naše Diagnostika připravenosti definuje role, identifikuje vhodný personál a vyhledává chybějící dovednosti a pomáhá vytvořit a optimalizovat potřebnou kybernetickou pracovní sílu. To zahrnujte vyhodnocení potenciálních zdrojů kybernetického rizika při přijímání a udržování potřebných zaměstnanců v rámci probíhající „války“ o patřičně vyškolený personál. Naši přední konzultanti v oboru lidského kapitálu a hodnocení rizika nabízí na míru upravená řešení založená na prioritách a provozu klienta.

Kapitál

V roce 2017 utratili společnosti za ochranu před kybernetickými hrozbami asi 96 miliard USD, přitom pouze 2–3 % byla určena na ochranu kapitálu skrze pojištění. Naše řešení převádění rizika, zejména v pojišťovacím poradenství, poskytuje ochranu, kterou vaše účetnictví potřebuje i poté, co zavedete veškerá odpovídající bezpečnostní opatření.

Naše vlastní nástroje Kyber-kvantifikace a Diagnostický profil kybernetické rizika připraví podklady pro strategická rozhodnutí o tom, jak efektivně rozdělovat kapitál do oblastí s vysokou prioritou, včetně převedení rizika. Naše řešení „po útoku“ zahrnují správu nároků pojištění a forenzní účetnictví tak, aby došlo podle odpovídajících pojistných smluv k maximálnímu obnovení kapitálu.

Technologie

Přibližně 77 % korporátních výdajů na kybernetické zabezpečení jde na informační a provozní technologie. A přesto je většina společností přesvědčena, že jsou zranitelné. Naše poradenské týmy vyhodnotí úroveň technologického rizika v konkrétní klientově situaci a ve spolupráci s vybranými partnery jej pak minimalizují a omezují.

IT řešení však nelze zavádět ve vakuu. Je zcela zásadní, aby mezi technologií a personálem existovala potřebná symbióza, bez které se související kybernetická strategie neobejde.

Náš holistický přístup ke kybernetické bezpečnosti vyhodnocuje všechny potenciální hrozby – od personálu, přes kapitál, po technologie – a zajistí, aby si vaše společnost riziko uvědomila a podnikla potřebné kroky.

Podobné služby

Contact Us